BREZPLAČNA DOSTAVA NAD 50 €

Splošni pogoji poslovanja

1. Uvodne določbe

1.1

Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »SPP«) urejajo pravice in obveznosti podjetja SOLA Switzerland EU sro, s sedežem na Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovaška, ID številka: 46 232 184, Davčna ID številka: 2023288905, Številka za DDV: SK2023288905, registrirana v Trgovinskem registru okrožnega sodišča v Nitri, Slovaška, Oddelek: Sro, Št. dokumenta: 29318 / N, kontakt: solapoint@solapoint.si, +421 (0) 37 285 14 14 (v nadaljevanju »Prodajalec« ali »Sola«) in njegovih strank, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe sklenjene med podjetjem Sola kot prodajalec in stranko kot kupec preko interneta in katere predmet je nakup blaga preko e-trgovine, ki se nahaja na spletni strani www.solapoint.si. Preko tega portala ima tretja oseba (v nadaljevanju »Kupec«) priložnost ogleda blaga na strani e-trgovine. Hkrati, pod pogoji določenimi v teh SPP in pod pogojem, da Prodajalec sprejme naročilo / osnutek kupoprodajne pogodbe, ima ta oseba, kot Kupec, priložnost, da kupi blago, ki ga je izbrala.

1.2

Elektronski naslov Prodajalca je: solapoint@solapoint.si. Telefonska številka Prodajalca je: +421 (0) 37 285 14 12. Delovni čas klicnega centra Prodajalca in centra za pritožbe je: Delovni dnevi (ponedeljek do petek) od 8:00 do 16:30, razen ob dela prostih dnevih in praznikih na Slovaškem. Ti podatki se lahko kadarkoli spremenijo ali posodobijo preko www.solapoint.si.

1.3

Ti SPP določajo zakonska razmerja med podjetjem SOLA Switzerland EU s.r.o. Kot Prodajalec in Kupcem – potrošnik, ki v skladu s SPP, izraža zanimanje za nakup blaga na spletni strani www.solapoint.si.

1.4

Kupoprodajna pogodba predstavlja pogodbo med Prodajalcem in Kupcem, katere predmet je nakup blaga, ki je predstavljeno na spletni strani www.solapoint.si, in je sklenjena v skladu z 2. členom in naslednjimi v teh SPP.

1.5

Določbe SPP in pravno varstvo Kupca ne veljajo za Kupca, ki ni kupec v skladu z zakonom št. 250/2007 Coll. O varstvu potrošnikov in s spremembo zakona Slovaškega nacionalnega sveta št. 372/1990 Coll. O prekrških, kot je bil spremenjen, ali ki kupuje blago za poslovne namene in ne za osebno uporabo in Kupcu, kateremu je bil podan status »TRGOVINE NA DEBELO«. Odgovornost za napake na blagu in medsebojne odnose Prodajalca in Kupca, ki v tem primeru ni potrošnik, urejajo določbe Trgovinskega zakonika Slovaške republike.

1.6

Podatki o blagu, ki je predstavljeno na trgovskem portalu (še posebej cena, velikost, zaloga) Prodajalec ne posodablja kadarkoli. Iz tega razloga so lahko podatki o blagu na trgovskem portalu včasih napačni in pomanjkljivi v primerjavi z dejanskim stanjem, pridržujemo si tehnične napake. Blago, ki se prodaja preko e-trgovine je vedno omejeno s strani trenutne zaloge Prodajalca. Naročanje in/ali dostava blaga po tem ko je razprodano, ni možno. V določenih primerih Prodajalec ne bo uspel dostaviti izdelkov ali enakovrednih izdelkov v času in v količini, ki je razumna z upoštevanjem izdelka in cene, še posebej, če pride do izrednih razmer po členu 2.15 SPP. Kupec bo vedno obveščen o takih nepričakovanih dogodkih nezmožnosti dostave blaga na primeren način in v primeru sklenjene pogodbe ima vsaka strank pravico, da odstopi od pogodbe.

2. Naročilo blaga / kupoprodajna pogodba / dejanja, ki vodijo k sklenitvi pogodbe

2.1

Nakup blaga je realiziran v obliki izdaje in pošiljanja naročila s strani Kupca na e-trgovini Prodajalca, kjer naročilo Kupca sprejme Prodajalec v skladu s SPP, v nasprotnem primeru pogodbeno razmerje ne nastane. Če Prodajalec sprejme naročilo v skladu s SPP, bo Prodajalec dostavil naročeno blago v roku dostavnega roka, glede na Člen 4.1 SPP. S pošiljanjem naročila Kupec potrjuje, da je bil informiran, da s podajo naročila sprejema, da je del naročila tudi obveznost plačila cene naročenega blaga.

2.2

Za možnost aktivnega nakupovanja na e-trgovini ali za sodelovanje pri reklamiranju in aktivnostih tekmovanj Prodajalca, se mora Kupec registrirati na strani www.solapoint.si v delu za registracijo na portalu. Registracijo Kupec lahko izvede pred izbiro blaga ali pri postopku izbire blaga. Oseba, ki izpolnjuje obrazec za registracijo je obvezana izpolniti podatke pri obveznih poljih obrazca za registracijo. Z izpolnitvijo obrazca za registracijo, Kupec prav tako izjavlja, da je seznanjen z obdelavo osebnih podatkov v skladu s 7. Členom in naslednjimi v teh SPP. V primeru, da pride do spremembe se Kupec obvezuje, da bo nemudoma posodobil ta podatek na portalu, ko bo pošiljal naročilo, ker točnost, resničnost in ažurnost podatkov vpliva na dostavo blaga do Kupca. Kupec je obvezan, da navede pravilne, popolne in resnične podatke. Neizpolnitev zgoraj navedenih dolžnosti s strani Kupca, se razlaga v škodo Kupca. Po vnosu potrebnih podatkov, je potrebno aktivirati račun s klikom na povezavo, ki se stranki pošlje preko elektronske pošte. To bo uspešno končalo postopek registracije. Kupec je dolžan, da varno hrani in zaščiti vneseno uporabniško ime in geslo, da ne pride do njihovih zlorab.

2.3

Kupec si ogleda in izbere blago, glede na kategorije izdelkov, ki so navedene v meniju izdelkov, oz. s klikom na prikaz blaga. Kupec izbere podatke blaga glede na objavljene podatke naročila in doda blago k temu naročilu tako, da klikne na gumb: »Dodaj v košarico«.

2.4

Postopek ustvarjanja naročila Kupca je sestavljen iz 5. korakov:

 1. Izbira blaga in klik na gumb »Dodaj v košarico«;
 2. Prikaz vsebine košarice s klikom na gumb z ikono košarice in nato na možnost za uporabo kode za popust in klikom na »Nadaljuj na plačilo«;
 3. Dodajanjem naslova za dostavo in klikom na »Nadaljuj na Dostavo in plačilo«;
 4. Izbora načina dostave in plačila ter klikom na gumb »Nadaljuj na povzetek naročila«;
 5. Povzetek podatkov naročila, oznako polja »Spoznajte SPP« in klikom na gumb »Zavezujoči nalog z obveznostjo plačila«.

2.5

Pri vsakem teh korakov, Kupec sledi navodilom za navigacijo na strani. Kupec je obvezan, da navede popolne, resnične in pravilne podatke, ki so potrebni za pravilno dostavo blaga. Kupec je obvezan, da preveri točnost izbranih podatkov in informacije v postopku naročila blaga, pred končnim pošiljanjem do Prodajalca.

2.6

Uporaba drugih pogojev Kupca, navedenih v naročilu, drugem dokumentu, administraciji ali e-pošti Kupca, ki bi bili v nasprotju s temi SPP, je izrecno izključena.

2.7

Naročilo Kupca se obravnava kot poslano, če je dostavljeno do Prodajalca in vsebuje vse potrebne podatke – ime naročenega blaga, njegova količina, cena, naslov za dostavo in račun, elektronski naslov in telefonska številka Kupca.

2.8

Pred pošiljanjem naročila do Prodajalca, je Kupec vedno obvezan klikniti in potrditi, da je prebral veljavne SPP Prodajalca. Proces izdaje in pošiljanje naročila Kupcu, se ne more dokončati brez, da se izvede to dejanje. Vsako naročilo dobi registracijsko številko. Pri komunikaciji s Prodajalcem in pri plačilu, Kupec prav tako navede številko naročila.

2.9

Kupec pošlje naročilo Prodajalcu preko e-trgovine. To naročilo je ponudba Kupca, da se dokonča kupoprodajna pogodba s pogodbenimi pogoji v skladu s temi SPP. Naročilo je namenjeno Prodajalcu se naj bi sprejelo s strani Prodajalca v roku 15-ih dni po dostavi Prodajalcu. S pošiljanjem naročila Prodajalcu preko nakupovalnega portala, Kupec izraža namero, da ga to naročilo veže v določenem roku, da kupi in prevzame izbrano blago, po nakupni ceni, v skladu s pogoji SPP, če je naročilo sprejeto s strani Prodajalca. Po prejemu naročila prodajalec nemudoma elektronsko potrdi prejem kupčevega naročila. Prodajalec ima pravico zavrniti kupčevo naročilo v primeru posredovanja nepravilnih, nepopolnih ali lažnih podatkov, dostave ali izročitve blaga osebi, ki ni kupec, nedostopnosti blaga ali iz drugih razlogov.

2.10

Če prodajalec naročila ne zavrne v skladu z odstavkom 2.9, prodajalec brez nepotrebnega odlašanja po obdelavi naročila na kupčev navedeni elektronski naslov pošlje sprejem naročila, ki vsebuje številko naročila, ime in specifikacijo blaga, ceno blaga in stroške dostave (poštnino), način plačila, podatke o kraju, kamor bo blago dostavljeno, ali druge morebitne informacije. Po prejemu elektronskega sporočila o sprejemu je kupoprodajna pogodba sklenjena. Kupčevo naročilo se arhivira tudi v razdelku Naročila, do katerega lahko kupec dostopa le po prijavi.

Na podlagi sporazuma strank in teh SPP, je Prodajalec obvezan izpolniti sprejeto naročilo v roku, ki je določen v Členu 4.1 SPP. Informacije, ki jih zahteva zakon za zaščito potrošnikov, se pošljejo Kupcu, navodila potrošnikov o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe (PDF), odstopni obrazec (PDF), v elektronski pošti o sprejemu naročila ali elektronski pošti s povezavo do teh informacij in dokumentov ter splošnih pogojev. Z aktivacijo te povezave v elektronski pošti, bodo te informacije in dokumenti prikazani Kupcu in Kupec ima pravico, da jih shrani.

2.11

Kupec lahko prekliče naročilo po elektronski pošti, poslani prodajalcu, če preklic prejme, preden prodajalec opravi sprejem naročila v skladu s postopkom iz splošnih pogojev. Če se rok za sprejem naročila s strani prodajalca zamudi, se naročilo samodejno prekliče. Naročilo se prekliče tudi v drugih primerih v skladu s splošnimi pogoji.

2.12

Sprememba naročila/pogojev: če Prodajalec ne bo zmožen sprejeti naročila Kupca v celoti (npr. 1 od 4 izdelkov ne bo na voljo) ali, če predlaga spremembo ali spremembo pogojev dostave zaradi drugih razlogov, bo Kupec informiran preko elektronskega naslova ali drugače na primeren način. Hkrati bo zaprošen, da izrazi svojo privolitev oz. zavrnitev spremembe. Kupec je obvezan, da izrazi privolitev, oz. zavrnitev v roku 2 dni od datuma obvestila ponujene spremembe. V tem času bodo izdelki iz naročila Kupca, ki so na voljo zadržani za Kupca. Le po sprejetju predlaganih sprememb naročila s strani Kupca, se ustvari pogodbeno razmerje med strankami. Če se Kupec ne strinja s spremembo v določenem roku, se naročilo Kupca po preteku tega roka razume kot preklicano in ponudba spremembe s strani Prodajalca se razume kot zavrnjena s strani Kupca.

2.13

Kupoprodajna pogodba med Prodajalcem in Kupcem se sklene s sprejemom naročila s strani Prodajalca ali sprejemom spremembe naročila, ki ga je predlagal Prodajalec in potrdil Kupec. Kupoprodajna pogodba bo Prodajalca zavezala, da izroči kupljen izdelek Kupcu in izpolni obveze v SPP. Kupec bo obvezan, da prevzame kupljen izdelek, iz sklenjene pogodbe, plača dogovorjeno ceno in izpolni obveze v pogodbi in SPP. Prodajalec bo izpolnil sprejeto naročilo v roku, določenem v Členu 4.1 SPP.

2.14

V posebnih primerih in pred pošiljanjem sprejema, si Prodajalec pridržuje pravico, da od Kupca zaprosi za predložitev drugih potrebnih dokumentov, podatkov ali da potrdi točnost osebnih podatkov, elektronskega naslova ali telefonskih številk Kupca. Odvisno od narave naročila Kupca, ima Prodajalec vedno pravico prositi Kupca za dodatno avtorizacijo naročila ali zaprositi za identiteto Kupca na primeren način, kot je po pisni poti, preko elektronske pošte, SMS-a ali preko telefona. Če Kupec ne izvede dodatne avtorizacije s strani Prodajalca, na način, ki je potreben in v časovnem obdobju, ki ga zahteva Prodajalec, naročilo poteče že v naprej (pred njegovim sprejetjem) ali kupoprodajna pogodba (po sprejetju) od sklenitve.

2.15

Če Prodajalec, pred ali po sklenitvi pogodbe, odkrije napake v tisku, sistemu, človeškega izvora, dobavitelja ali druge napake v zvezi z blagom, njegovo ceno, razpoložljivostjo, količino ali možnosti dostave, kot tudi v primeru nedobavljivosti zalog ali nezmožnosti dostave blaga v roku ali za ceno, ki je navedena v spletni trgovini ali zaradi vpliva višje sile, bo obvestil Kupca o tem. V vsakem od teh primerov imata oba, Prodajalec in Kupec pravico preklica/preklica naročila pred sklenitvijo pogodbe (Kupec), oz. zavrnitve (Prodajalec). Če pride to take nepredvidljive okoliščine po sklenitvi pogodbe, ima Prodajalec pravico, da odstopi od pogodbe, vse do trenutka dostave blaga Kupcu. Kupec ima prav tako pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v skladu s SPP in zakonskimi določbami v opisanem primeru, da pride do take nepredvidljive okoliščine. Če je Kupec že plačal kupno ceno, bo znesek vrnjen v skladu z zakonskimi določbami in SPP. Prodajalec ima pravico, da enostransko odstopi od pogodbe in/ali da ne preda blaga Kupcu, tudi takrat, če odkrije, da je komunikacija nudila ali ponudil nepravilne, nepopolne ali lažne podatke o Kupcu, osebi, ki prevzema blago ali če obstaja tveganje, katerega je Prodajalec komuniciral, ki lahko privede do škode za Prodajalca (npr. Goljufivo ravnanje).

2.16

Kupec ima pravico, da enostransko odstopi od pogodbe v času od sklenitve pogodbe do dostave blaga. Možnosti odstopa s strani Kupca po prevzemu blaga, so določene v SPP in zakonskih določilih. SPP prav tako vsebujejo Navodila za uveljavljanje pravice potrošnika do odstopa od pogodbe, kot tudi predlogo obrazca za potrošnike za odstop od pogodbe. Kupec lahko te dokumente prenese na sledeči strani www.solapoint.si. Ko sklene pogodbo, Prodajalec s tem ponudi potrošniku navodila o uveljavljanju potrošnikove pravice, do odstopa od pogodbe in predlogo obrazca za odstopa od pogodbe s strani potrošnika, ob dostavi blaga.

2.17

Niti Kupec niti Prodajalec nima pravice, da prenese prejemek iz medsebojnih odnosov na tretjo osebo.

2.18

Pred pošiljanjem naročila, ima Kupec pravico, da izvede dejanja in uporabi tehnične ukrepe, kot so opisani v členih 2 in 3 teh SPP, da sklene pogodbo, najde ali popravi tehnične napake.

3. Nakupna cena in pogoji plačila

3.1

Kupec je obvezan, da plača Prodajalcu nakupno ceno ter ceno transporta blaga v skladu z naročilom, ki ga je Prodajalec sprejel (sklenjena pogodba). Ko se ustvari naročilo, so izdelki prav tako navedeni v povzetku (vsota cene blaga in transporta). Cena blaga na portalu je navedena z DDV, razen, če je navedeno, da je cena brez DDV. DDV se prišteje v skladu z zakonskimi določili na dobavo blaga in storitev.

3.2

Nakupna cena blaga ne vključuje stroškov bančnega nakazila za plačilo nakupne cene, stroškov transportov blaga, stroškov plačila po povzetju, stroškov dostave kupljenega blaga, v skladu s 4. Točko SPP, cene uporabe elektronskega načina komunikacije. Kupec je obvezan, da plača te stroške in pristojbine razen, če ni drugače navedeno spodaj. Ko plačuje iz tujine, je Kupec kot plačnik dolžan plačati stroške njegove banke in druge stroške, zlasti dopisniške banke in banke prejemnice.

3.3

Cena se lahko spremeni zaradi jasne napake pri tiskanju ali druge napake povezane s ceno blaga, ki se lahko najde v sistemu Prodajalca ali objavi na trgovskem portalu za blago. Kupec in Prodajalec imata pravico preklicati naročilo, oz. odstopiti od kupoprodajne pogodbe (do trenutka prevzema blaga), če je Kupec obveščen o spremembi pri nakupni ceni izdelka zaradi jasne tiskarske ali drugačne napake v zvezi s ceno blaga.

3.4

Standardni znesek transportnih stroškov je 10,–EUR. Za nakupe, ki presegajo vrednost 50,–EUR, Kupec ne plača stroškov dostave.

Dostava za izbrane izdelke z večjo težo:
0 – 15 kg: EUR
15 – 25 kg: EUR
25 – 35 kg: EUR
35 – 50 kg: EUR
50 kg + posamezno

Način plačila izbere Kupec v postopku naročila blaga na trgovskem portalu in je določen v naročilu z obsegom stroškov. Načini plačila so sledeči:

 • Gotovina ob prejemu blaga (plačilo po povzetju) – nakupna cena in stroški plačila po povzetju ter transporta blaga sta navedeni v košarici pri postopku naročila blaga – je plačana ob prejemu blaga s strani dostavnega podjetja (stroški plačila po povzetju so 5,–EUR, za nakupe preko 50,–EUR – 0.00,– EUR),
 • plačilna kartica – Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro / Union Pay,

Trust Pay – plačilo z uporabo storitve Trust Pay (Raiffeisen Bank / KB – Komerční banka / ČSOB / mBank / MONETA Money Bank / UniCredit Bank / FIO banka / Equa bank / Česká spořitelna). – Takojšno plačilo preko spleta preko spletnega bančništva. Kupec bo preusmerjen na portal za plačilo.

Ob plačilu je potrebno navesti številko naročila kupca kot spremenljiv simbol. Napačno naveden spremenljiv simbol med plačilom povzroči napačno poravnavo nakupne cene in kupec nosi vsa tveganja, povezana z njo (Kupec lahko zamuja z izpolnitvijo obveznosti plačila).

3.5

Zapadlost nakupne cene:

a. ob izbiri negotovinskega plačila ali gotovinskega plačila z nakazilom na račun Prodajalca: je Kupec obvezan Prodajalcu plačati nakupno ceno, najpozneje v roku 5-ih dni od datuma sklenitve pogodbe in pred prevzemom blaga v skladu s 3. Členom SPP. V nasprotnem primeru se naročilo prekliče; Kupec ima pravico plačati ob izdaji in pošiljanju naročila Prodajalcu, v tem primeru se plačilo obravnava kot depozit za nakupno ceno in stroške dostave, toda Kupcu se priporoča, da plača le po sprejetju naročila s strani Prodajalca (sklenitev pogodbe),

b. v primeru plačila v gotovini ob dostavi blaga: Kupec je obvezan plačati Prodajalcu nakupno ceno in stroške dostave najpozneje ob dostavi blaga do Kupca.

Plačilo ob prejemu blaga (plačilo po povzetju) se zaračuna po ceni 5,–EUR.

3.6

Bančni stroški za plačilo nakupne cene in stroškov dostave s strani Kupca se določajo z pogodbo med Kupcem in banko Kupca. Kupec je obveščen, da so informacije o stroških dostave jasno navedene pri procesu naročila blaga in so odvisni od izbire dostavnega podjetja / storitve ob dostavi / načina dostave. Stroški uporabe elektronskih načinov komunikacije se določajo s pogodbo med Kupcem in njegovim ponudnikom povezave z internetom ali njegovim ponudnikom elektronskih storitev komunikacije.

3.7

Prodajalec bo izdal in dostavil račun Kupcu v skladu z veljavnimi zakoni Slovaške. S pošiljanjem naročila Kupec privoli, da bo račun poslan skupaj z blagom ali mu ponujen v elektronski obliki. Če je račun poslan skupaj z blagom, je račun prav tako obvestilo o dostavi in garancijski list, razen če se dostavi drugačen garancijski list. Ločeno dostavljeni garancijski list lahko Prodajalec potrdi na podlagi prošnje Kupca v trgovini Sola v roku 7 dni od datuma dostave blaga Kupcu.

3.8

Ob odstopu od sklenjene pogodbe je postopek v skladu z zakonskimi določili in SPP. Če je bila nakupna cena plačana pred sklenitvijo pogodbe in pogodba ni sklenjena v roku 15 dni od dostave Kupčevega naročila, bo nakupna cena vrnjena Kupcu najpozneje v roku 30 dni od datuma dostave ali 15 dni od zavrnitve naročila ali preklica. Velja datum, ki se zgodi prej. Nakupna cena bo vrnjena na račun s katerega je bilo plačilo izvedeno, oz. drugače glede na dogovor med strankama. V primeru dvomov ima Prodajalec pravico, da od Kupca zahteva, da dokaže, da je lastnik računa in/ali ima pravico prejeti sredstva, preden izvede vračilo plačanih sredstev. Če Prodajalec mora vrniti nakupno ceno Kupcu in je blago že bilo dostavljeno Kupcu, bo Prodajalec vrnil nakupno ceno Kupcu po vračilu blaga Prodajalcu.

4. Dostava blaga, pogoji dostave in stroški dostave blaga

4.1

Prodajalec bo dostavil blago Kupcu, na naslov, ki ga je ta navedel, ko je poslal naročilo (izključno na področju Evropske Unije) in izključno osebi, ki je navedena kot Kupec. Dostava ali dostava blaga osebi, ki ni Kupec ni možna, brez posebnega predhodnega pisnega privoljenja Prodajalca in dokumentov, ki jih zahteva Prodajalec. Iz tega razloga je za Kupca potrebno pravilno navesti svoje identifikacijske podatke za dostavo blaga. Dostava blaga izven EU ali drugi osebi, ki nima pravice sprejeti blaga ni možno. Dostavljalec blaga ima pravico ugotoviti in potrditi s primernimi ukrepi, če je ta oseba Kupec in, če je upravičena za prevzem blaga. Če okoliščine to zahtevajo se Prodajalec in Kupec lahko dogovorita za podaljšanje časa dostave ali za nadomestilo enake kvalitete in cene. Transport je odgovornost tretje osebe – podjetja, ki nudi poštne in dostavne ter DPD storitve.

Plačilo ob prevzemu blaga (plačilo po povzetju) je možno, ob izbiri transporta preko podjetja Packeta Slovakia s.r.o., ali ob dostavi z dostavnim podjetjem le v primeru nakupov, ki ne presegajo 200,–EUR.

4.2

Dostava blaga do Kupca je možna le, če sta nakupna cena in cena transporta za dostavljeno blago plačani. V nasprotnem primeru ima Prodajalec, oziroma dostavljalec/dos­tavno podjetje pravico zavrniti dostavo blaga in Prodajalec ni v zamudi z dostavo blaga. Kupec je obvezan, da pravilno prevzame blago od dostavljalca/dos­tavnega podjetja v obsegu naročila, ki ga je sprejel Prodajalec. Kupec prevzame lastništvo blaga le po plačilu nakupne cene blaga, cene transporta in nadaljnjem prevzemu blaga.

4.3

Način dostave blaga izbere Kupec na e-trgovini pri postopku naročila blaga izmed možnosti, ki jih ponudi Prodajalec.

4.4

V določenih primerih je Prodajalec upravičen, da spremeni način transporta blaga, preden sprejeme naročilo. V tem primeru bo Kupec pisno obveščen o tem, ponujena mu bo sprememba pri naročilu, sprememba pri pogojih pogodbe v skladu z 2. členom SPP in bo obveščen o tej spremembi in stroških transporta. Sprememba stroškov transporta zaradi spremembe načina transporta ne bo v škodo Kupcu.

4.5

Prodajalec, transportno podjetje ali dostavno podjetje so upravičeni obvestiti Kupca o dostavi blaga preko elektronske pošte, SMS sporočila ali na drug primeren način (npr. Preko telefona). Kupec sprejema, da bo Prodajalec nudil te podatke Kupcu, dostavnemu / posredovalnemu podjetju ali dostavljalcu. Kupec je obvezan, da je dosegljiv na naslovu, ki ga je navedel ob času napovedane dostave blaga.

4.6

Ob prevzemu blaga je Kupec obvezan da dokaže svojo identiteto dostavljalcu brez, da se ga zaprosi, z veljavnimi identifikacijskimi dokumenti (osebna izkaznica ali potni list). Ti dokumenti morajo prikazovati identiteto Kupca v primeru naročila alkoholnih pijač, tudi starost kot tudi pravico, da prevzame blago. V nasprotnem primeru ni nujno, da se blago izroči.

4.7

Če Kupec brez tehtnega razloga zavrne prejem blaga ali večkrat ne uspe prevzeti blaga brez tehtnega razloga, ima Prodajalec pravico, da od njega zahteva povračilo vseh stroškov, ki so zaradi tega nastali.

4.8

Prodajalec ima pravico, da enostransko in po lastni presoji interno določi vrednost naročila, med katerim Kupec ne plačuje cene transporta blaga. Dejstvo plačila ali neplačila cene transporta s strani Kupca bo prikazana v naročilu na spletni strani www.solapoint.si.

4.9

Ob prevzemu blaga je Kupec obvezan, da preveri pošiljko, če je bil paket pošiljke v dostavi poškodovan in, če je pošiljka dostavljena v celoti, še posebej število paketov/pošiljk. Če se zgodi, da so najdene očitne poškodbe povezane z dostavo in blagom, se Kupcu priporoča, da takoj obvesti dostavno podjetje in Prodajalca preko elektronske pošte ali drugi primerni način. Če pride do tega, prijavljene poškodbe in škoda oz. pritožbe o količini in kvaliteti dostavljenega blaga, ki se lahko določi po prevzemu blaga, se domneva, da je bilo blago dostavljeno pravilno, razen, če je dokazano nasprotno.

4.10

Kupec bo obvestil Prodajalca o škodi na blagu preko elektronske pošte ali na drugi primerni način. Dodatne prijave mehaničnih poškodb, ki so najdene po prevzemu blaga, se ne morejo upoštevati in ne bodo sprejete.

4.11

Prodajalec bo nemudoma obvestil Kupca o nezmožnosti dostave blaga, kot tudi v primerih delovanja višje sile ali iz razlogov zaradi katerih Prodajalec ali dostavljalec/dos­tavno podjetje ni odgovorno. V tem primeru bo Prodajalec nudil ali zagotovil potrošniku primeren odziv in deloval v skladu s SPP in zakonskimi določbami.

4.12

Oseben prevzem blaga v trgovini Sola je možen le, če se naročeno blago nahaja v trgovini. Dostava blaga do Sola trgovin ni možna. Kupec je obvezan, da se nemudoma pritoži o očitnih napakah na blagu.

5. Jamstvo, pogoji pritožbe in postopek za pritožbo

Formular Menjavo Blaga

5.1

Določbe te točke ne veljajo za Kupca, ki ni potrošnik, oz. osebe ki kupujejo blago za poslovne namene in ne za osebno uporabo fizične osebe; odgovornost za škodo na blagu v tem primeru urejajo določbe § 422 in drugih Trgovinskega zakonika Slovaške republike.

5.2

Za vse izdelke, ki so kupljeni na podlagi razmerij civilnega prava, je običajna garancijska doba 24 mesecev, razen če zakon ne določa krajšega obdobja za določene vrste blaga. Garancijska doba se začne od datuma prejema blaga s strani Kupca. Prodajalec ima odgovornost do Kupca – potrošnika za defekte na blagu v skladu z določbami o odgovornosti za defekte na izdelkih, ki se prodajajo v skladu s civilnim zakonikom.

5.3

Trajanje garancijske dobe izhaja iz zakonskih določb Slovaške. Če je doba uporabe označena na prodanem izdelku, njegovem pakiranju ali priloženih navodilih, garancijska doba ne poteče pred potekom te dobe.

5.4

Garancija ne pokriva defektov in škode, ki jo povzroči: v povezavi z običajno obrabo, dejanju Kupca ali tretjih oseb, po prevzemu blaga s strani Kupca, neprofesionalne, neskrbne uporabe, čezmerne obremenitve, mehanične škode ali obrabe, uporabe blaga v nasprotju z njegovimi navodili ali namenom uporabe ali zaradi neupoštevanja pravil uporabe, vzdrževanja ali shranjevanja v primeru naravnih ujm, neprofesionalne ali nepravilne sestave ali namestitve ali shranjevanja.

5.5

Kupec prav tako izgubi garancijo, če je odstranjen pečat z blaga ali je blago spremenjeno.

5.6

Kupec lahko vloži pritožbo: osebno v trgovini Sola tako da predloži blago in dokazilo o nakupu in pošlje blago skupaj z drugimi potrebnimi dokumenti (še posebej dokazilo o nakupu) na naslov: SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovaška.

5.7

Kupec bo priložil berljiv original ali kopijo dokazila o nakupu blaga s prevzetim blagom in bo nudil podroben opis defekta in kako se defekt kaže na zunaj. Blago se mora dostaviti čisto in z dodatki, ki se dobavijo z blagom.

5.8

Prodajalec bo izdal potrdilo potrošniku, ko ima ta pritožbo. Pritožbe ni možno izvajati, brez predložitve blaga in dokazila o nakupu.

5.9

Bistvena je kršitev pogodbe, za katero je kršena stranka ob sklenitvi pogodbe vedela ali bi morala vedeti, da druga stranka ne bi sklenila pogodbe, če bi predvidela takšno kršitev. V primeru, da defekt na izdelku predstavlja materialno kršitev kupoprodajnega sporazuma med Prodajalcem in Kupcem, ima Kupec pravico izbrati: .=

 1. zamenjavo izdelka z defektom ali – v primeru defekta, ki se nanaša le na del izdelka – izmenjavo dela, razen če ima prodajalec nesorazmerne stroške zaradi cene blaga ali resnosti napake,
 2. Razumen popust od nakupne cene,
 3. Odstop od pogodbe ali
 4. v primeru defekta, ki ga je možno odpraviti, ima Kupec pravico, da se ga brezplačno odpravi, na primeren način in razumno hitro.

Kupec bo obvestil Prodajalca, katero pravico je izbral istočasno, ko ga obvesti o defektu ali brez nepotrebne zamude, po tem ko je bil defekt prijavljen. Pozneje lahko svojo odločitev spremeni le s privoljenjem Prodajalca, razen, če gre za primer, kjer je Kupec prosil za popravilo defekta, ki se je izkazal za nepopravljiv.

Če Kupec ne obvesti Prodajalca pravočasno, katero pravico je izbral, ima enake pravice kot v primeru manjše kršitve pogodbe brez možnosti svoje odločitve. V primeru, da defekt na izdelku predstavlja materialno kršitev kupoprodajnega sporazuma med Prodajalcem in Kupcem, ima Kupec pravico popraviti defekt ali primeren popust na nakupno ceno. Če Kupec ne izrabi pravice do popusta na nakupno ceno ali ne odstopi od pogodbe, lahko Prodajalec dobavi manjkajoči del ali izniči pravni defekt. Drugi defekti se lahko odstranijo s strani Prodajalca po lastni presoji s popravilom ali dostavo novega izdelka.

Če Prodajalec ne odpravi defekta pravočasno ali se odloči, da ga izniči, lahko Kupec zaprosi za popust na nakupno ceno ali lahko odstopi od pogodbe. Kupec ne more spremeniti svoje odločitve, da uveljavlja eno teh pravic brez privoljenja Prodajalca.

5.10

Prodajalec bo izdal dokument ob razrešitvi pritožbe, ne pozneje kot 30 dni od datuma pritožbe v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in zakonskimi določili. Kupec sprejema in se strinja, da bo dokazilo o pritožbi in razrešitvi pritožbe dostavljeno Kupcu v skladu z zakonskimi določili. Po koncu pritožbenega postopka, kot tudi na podlagi Prodajalčeve zahteve, je Kupec obvezan prevzeti zahtevano blago od Prodajalca v roku 15-ih dni, če je bila pritožba razrešena v obliki popravila, popusta, izmenjave blaga (novo blago) ali zavrnitvijo pritožbe. Pritožbe in predlogi potrošnikov se lahko podajo na registriran sedež Prodajalca.

5.11

Če kupec ne prevzame blaga v roku 30 dni od razrešitve pritožbe ali v roku 30 dni od datuma vnovične dostave blaga do Kupca, ali ga ne prevzame v enakem obdobju od pošiljanja prošnje Prodajalca na kontaktni naslov, ki ga je navedel Kupec, ima Prodajalec pravico da v skladu z zakonom zahteva od Kupca odškodnino v vrednosti 3,–EUR za vsak dan shranjevanja.

6. Vračilo blaga – odstop od pogodbe

Obrazec za vračilo

6.1

Informacije o pravici potrošnika, da odstopi od pogodbe/realizacija pravice do odstopa od pogodbe. Kupec, ki je potrošnik, ima pravico, da odstopi od pogodbe, brez da navede razlog v roku 14 dni. Obdobje za odstop od pogodbe poteče po 14-ih dneh od datuma, ko je Kupec ali tretja oseba, ki jo je Kupec določil, z izjemo dostavljalca, prejel blago. Če je blago bilo dostavljeno ločeno, obdobje za odstop od pogodbe poteče po 14-ih dneh od datuma, ko je Kupec ali tretja oseba, ki jo je Kupec določil, z izjemo dostavljalca, prejel blago, ki je bilo dostavljeno zadnje. Ko Kupec uporablja pravico do odstopa od pogodbe, informira Prodajalca o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe z jasno izjavo (npr. s pismom) poslano na SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovaška. Za ta namen, lahko Kupec uporabi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki je na voljo na spletni strani (e-trgovina) Prodajalca. Če Kupec uporabi to možnost, bo Prodajalec nemudoma potrdil prejem takega obvestila. Obdobje za odstop je veljavno, če Kupec pošlje obvestilo o izrabi pravice za odstop, preden obdobje za odstop od pogodbe poteče. Po odstopu od pogodbe, Prodajalec vrne Kupcu vsa plačila, ki jih je Prodajalec dolžan vrniti po zakonu. To ne velja za dodatne stroške, če je Kupec izbral drugačen način dostave, namesto najcenejše standardne dostave, ki jo nudi Prodajalec. Plačila bodo vrnjena s Strani Prodajalca, Kupcu brez nepotrebnih zadržkov, najpozneje 14 dni po tem ko prejme Kupčevo obvestilo o odstopu od te pogodbe. Vračilo Prodajalca bo opravljeno na enak način, kot je bilo izvedeno originalno plačilo s strani Kupca (razen, če se izrecno ne dogovorita drugače, brez zaračunavanja dodatnih stroškov). Plačilo za kupljeno blago bo izvedeno Kupcu le po dostavi vrnjenega blaga na registrirano lokacijo Prodajalca ali po dostavi dokumenta, ki dokazuje vračilo blaga, karkoli je izvedeno prej. Blago se mora vrniti na naslov Sola Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovaška, najpozneje 14 dni, od datuma uporabe pravice do odstopa od pogodbe. Rok se tolmači kot izpolnjen, če je blago vrnjeno pred potekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi Kupec, v primeru pogodbe na daljavo, prav tako stroške vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni možno vrniti po pošti. Kupec je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, kot posledica ravnanja z blagom, na način, ki ni potreben, da se določi narava, lastnosti in funkcionalnost blaga. Kupec ne sme odstopiti od pogodbe v primerih po § 7 odstavku 6. Zakona št. 102/2014 Sb. Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali nudenju storitev na podlagi pogodbe, ki je sklenjena na daljavo ali pogodbe sklenjene izven poslovnega prostora Prodajalca in ob spremembi nekaterih zakonov, kot so bili spremenjeni. Če je bilo blago vrnjeno Kupcu v skladu s tem odstavkom, bo Prodajalec vrnil nakupno ceno blaga, ki bo plačana Kupcu v skladu s SPP in zakonskimi določili. Na podlagi tega sporazuma, bo nakupna cena vrnjena preko bančnega nakazila na izvorni račun Kupca razen, če se stranki ne dogovorita drugače.

6.2

V primeru vračila poškodovanega, uporabljenega ali obrabljenega blaga ali blaga brez dodanih dokumentov in dodatkov, je Prodajalec upravičen, da zahteva odškodnino od Kupca, oz. druge zakonske zahteve, ki jih je upravičen sprožiti proti prejemniku vračila nakupne cene (z izjemo blaga, ki je bilo vrnjeno, zaradi dokazanih garancijskih defektov).

6.3

Na podlagi sporazuma med Prodajalcem in Kupcem in v skladu s temi SPP, Kupec nima pravice odstopa od kupoprodajne pogodbe, brez da navede razlog, v sledečih primerih:

 1. Prodaja blaga zaprta v zaščitnem pakiranju, ki ga ni možno vrniti iz zdravstvenih ali higienskih razlogov in katere zaščitno pakiranje je bilo odprto po dostavi,
 2. Prodaja blaga, ki se po dostavi zaradi svoje narave neločljivo meša z drugim blagom.

6.4

V primeru kršitve pogojev za odstop od pogodbe ali nepravilnega vračila blaga, ima Prodajalec pravico, da zahteva kompenzacijo od Kupca za škodo, ki mu je bila povzročena v skladu z veljavnimi zakoni.

7. Varstvo osebnih podatkov

Podjetje SOLA Switzerland EU s.r.o., z registrirano pisarno na naslovu Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovaška, IČO: 46 232 184, DIČ: 2023288905, DIČ: SK2023288905, registrirana v Trgovinskem registru okrožnega sodišča v Nitri, Slovaška, Oddelek: Sro, št. dokumenta: 29318 / N, (v nadaljevanju »Administrator spletne strani«, »Sola« ali »Administrator«) priznava veliko odgovornost obdelave vaših osebnih podatkov in sledeča izjava o varstvu podatkov vam bo nudila pregled, kaj se zgodi s podatki in kakšno zaščito nudi Administrator spletne strani.

7.1 Predmet varstva osebnih podatkov

Če želite, lahko za svoj nakup lahko ustvarite profil. Ta profil vsebuje osebne podatke, kot so ime, naslov, ali elektronski naslov. Ti podatki se hranijo v naši podatkovni bazi za kasnejšo obdelavo pri vpisu. Ta izjava velja za podatke, ki jih je Kupec vnesel ali ponudil na portalu www.solapoint.si med medsebojno komunikacijo in vas informira o načinih na katere so osebni podatki obdelovani.

7.2. Osebni podatki in njihova uporaba

Podatki se hranijo v naši podatkovni bazi za kasnejšo obdelavo. Poleg tega samodejno shranjujemo podatke v datoteke z zapisniki, ki jih prejmemo od brskalnikom med obiskom strani (brskalnik, Chrome, Firefox, Safari, itd.). To pomeni, da je znan IP naslov in na vašem računalniku ustvarjen piškotek. Ta piškotek zagotovi, da lahko vaše naročilo pravilno obdelamo in predvsem, da je možno shraniti vaša zanimanja, da vam lahko ponudimo izdelke, ki bi vas najbolj zanimali, brez da morate vedno znova izraziti svoja zanimanja.

7.3 Varstvo podatkov

Da zagotovimo varstvo podatkov, je profil zavarovan z geslom, ki tretjim osebam preprečuje, da dostopajo do profila. Da ustvarimo varno povezavo uporabljamo HTTPS protokol, ki je zaščiten pred neavtoriziranimi dostopi.

7.4 Piškotki

Ta spletna stran uporablja storitev Google Analytics, spletna storitev za analizo, ki jo nudi Google, Inc. (»Google«). (»Google«). Google Analytics s pomočjo tako imenovanih „piškotkov“, ki so besedilne datoteke, nameščene v vašem računalniku, pomaga spletnemu mestu analizirati, kako ga uporabniki uporabljajo. Takšen sklop ima življenjsko dobo 26 mesecev. Podatki, ki jih piškotek ustvari o vaši uporabi te spletne strani (vključno z vašim naslovom IP), bodo posredovani Googlovemu strežniku v ZDA in tam shranjeni.
Google bo te podatke uporabil za oceno vaše uporabe spletne strani, sestavljanje poročil o dejavnosti na spletni strani za upravljavce spletnih strani in zagotavljanje drugih storitev v zvezi z dejavnostjo na spletni strani in uporabo interneta.
Google lahko te podatke posreduje tudi tretjim osebam, kadar to zahteva zakonodaja ali kadar take tretje osebe podatke obdelujejo v imenu Googla.
Google vašega naslova IP ne bo povezal z drugimi podatki, ki jih ima Google. Namestitev piškotkov lahko preprečite z nastavitvijo ustrezne programske opreme brskalnika; prosimo upoštevajte, da v tem primeru morda ne bo mogoče v celoti izkoristiti vseh funkcij te spletne strani. Zbiranje in shranjevanje podatkov lahko kadar koli izpodbijate, z učinkovanjem v prihodnosti. Glede na razpravo o uporabi orodij za popolno analizo IP naslovov poudarjamo, da to spletno mesto uporablja Google Analytics z razširitvijo „anonymizeIp ()“, zato se IP naslovi še bolj skrajšajo, da se prepreči neposreden osebni odnos. Poleg tega je mogoče preprečiti registrirane podatke, ki jih ustvarijo piškotki in se nanašajo na vašo uporabo spletnega mesta (vključno z naslovom IP) prek Googla, tako da prenesete in namestite vtičnik za vaš internetni brskalnik, ki je na voljo na: (www.tools.google. com?). Brez vašega izrecnega soglasja nobeno takšno orodje ne bo uporabljeno za zbiranje osebnih podatkov, zagotavljanje osebnih podatkov tretjim osebam ali tržnim platformam ali za kombiniranje podatkov z vašimi osebnimi podatki.

Piškotki bodo uporabljeni za sledeče namene:
a. pravilno delovanje strani in poenostavitev naročila (npr. shranjevanje izvršenih naročil, identifikacija kupca);
b. oglaševalski in tržni dogodki;
c. sestavljanje statistike prometa strani in zbiranje informacij o tem, kako se spletna stran uporablja za izboljšanje njene strukture in vsebine.

Vsi piškotki, ki jih uporablja naša spletna stran, so lahko začasni ali trajni. Začasni piškotki se odstranijo z zapiranjem uporabnikovega brskalnika, vendar se trajni piškotki shranijo tudi po koncu uporabe spletne strani in se uporabljajo za shranjevanje informacij, ki olajšajo in pospešijo kasnejši dostop do spletne strani in uporabo naših storitev. Uporaba storitev naše spletne strani brez sprememb nastavitev internetnega brskalnika, ki bi se nanašale na piškotke, se razume kot izraz soglasja k njihovemu shranjevanju v pomnilniku končne naprave uporabnika spletne strani.

Kadar koli lahko z uporabo ustreznih nastavitev, ki so na voljo v vašem internetnem brskalniku, blokirate uporabo piškotkov in izbrišete trajne piškotke. Podrobne informacije o možnostih in načinih ravnanja s piškotki so običajno na voljo na zavihku Pomoč v meniju internetnega brskalnika. Blokiranje ali omejevanje uporabe piškotkov lahko prepreči pravilno uporabo nekaterih aplikacij, ki so na voljo na naši spletni strani.

7.5 Obveza obveščanja glede posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

SOLA Switzerland EU s.r.o. (Identifikacijski in kontaktni podatki v Členu 1.1 SPP) obdeluje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, strank in naročnikov na elektronske novice („Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“) v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta EU (2016/679). (»GDPR«), kot tudi druga veljavna zakonodaja o varstvu podatkov, ki spreminja Uredbo GDPR, kot »Administrator«. Osebni podatki se lahko obdelujejo v imenu Administratorja na podlagi sklenjene pogodbe o pooblastilu za obdelavo osebnih podatkov pod enakimi strogimi pogoji kot »Obdelovalec« (pravna ali fizična oseba – podjetnik, ki zagotavlja računalniške storitve, storitve v zvezi z obdelovanjem podatkov ali oglaševalske agencije). Prejemniki osebnih podatkov so lahko poleg Administratorja in določene skupine obdelovalcev tudi podjetja, ki opravljajo kurirske in poštne storitve.

Nameni obdelave osebnih podatkov:

 • Identifikacija Kupca kot pogodbenega partnerja za izvedbo pogodbe, realizirane prek nakupovalnega portala; omogočanje ustvarjanja računa stranke; pravilna dostava dokumentov in blaga, izvajanje in vzpostavitev predpogodbenih odnosov; identifikacija Kupca za izvedbo začetih pogajanj o spremembi ali odpovedi pogodbe; odgovor na zahteve, pripombe ali informacije, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe; evidence pogodb, računov in drugih s tem povezanih dokumentov; obdelava računovodskih dokumentov za davčne namene; tehnična podpora pri upravljanju zbirk podatkov z osebnimi podatki in naročili, pridobivanje in obdelava statističnih informacij o kupcih; in vse to na pravni podlagi izvedbe pogodbe, na katero ste vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki – stranka,
 • pošiljanje elektronskih novic o naših izdelkih, storitvah in dogodkih obiskovalcem spletne strani na pravni podlagi vaše privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali na pravni podlagi upravičenega interesa administratorja za stranke našega podjetja (»neposredno trženje«),
 • izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti in splošno zavezujočih pravnih predpisov, zlasti po Zakonu o DDV, na pravni podlagi,
 • pridobitev ocene kakovosti storitev, ki jih ponuja Sola (portal Heureka), na podlagi pravnega interesa Administratorja.

Da obdelamo vaše naročilo in pravilno izpolnimo obvezo pogodbe, potrebujemo vaše ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, ali datum ali leto rojstva. V primeru pravnih oseb potrebujemo poslovno ime, naslov sedeža, vključno s poštno številko, ID številko, ID za DDV, telefonsko številko in elektronski naslov. Brez nudenja teh podatkov, ni možno opraviti nakupa, dostaviti blaga ali izdati ali dostaviti dokazila o nakupu. Da se naročite na elektronske novice, bomo obdelali le vaš elektronski naslov ali datum rojstva. Vaš elektronski naslov, prav tako služi kot način komunikacije v povezavi z vašimi naročili. Vaše osebne podatke obdelujemo le za trajanje namena za katerega smo jih pridobili in za čas, ki je nujen za arhiviranje v skladu z veljavnim pravom, v primeru obdelave podatkov na podlagi legitimnega interesa, do ugovora in v primeru pridobitve vaših podatkov s privoljenjem, do prošnje za izbris. Administrator portala Heureka.sk hrani ponujene elektronske naslove za obdobje, v katerem je naše podjetje vključeno pri »Potrjeno od strank«, ali za obdobje, dokler stranka ne izrazi svoje nestrinjanje s pošiljanjem poslovnih sporočil na naše podjetje ali neposredno administratorju portala Heureka portal, ki je na voljo z možnostjo v vsakem posameznem obrazcu in tudi pred izvedbo vsakega naročila.

Sola uporablja storitve Mailchimp, Google Analytics in Google AdWords, ki imajo sedež v tretji državi (Združene Države Amerike). Z dostopom do Ščita za zaščito podatkov (»EU-ZDA zasebnostni ščit«) so administratorji teh aplikacij zagotovili ustrezna jamstva in varnost osebnih podatkov ter zagotavljajo obdelavo osebnih podatkov v skladu z načeli GDPR.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da kadar koli izrazite nestrinjanje s prihodnjo obdelavo podatkov in vaši osebni podatki bodo nato izbrisani. Pravico imate do brezplačne informacije o obdelavi vaših shranjenih podatkov. V skladu z zahtevami iz splošno zavezujočih pravnih predpisov imate tudi (i) pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) pravico do popravljanja nepravilnih osebnih podatkov, (iii) pravico do omejitve (blokiranja) obdelave osebnih podatkov, (iv) pravico do ugovora na obdelavo vaših osebnih podatkov, (v) pravico do brisanja osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni ali kako drugače obdelani, ali če ste preklicali vaše soglasje za njihovo obdelavo in če ni druge pravne podlage za obdelavo; po možnosti, če se osebni podatki obdelujejo nezakonito.

Imate tudi pravico do prenosljivosti podatkov, npr. imate pravico pridobiti svoje osebne podatke, ki ste nam jih prostovoljno posredovali v elektronski obliki z vašim soglasjem, v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki in v zvezi s tem pravico do prenosa teh podatkov drugemu upravljavcu, se prenos lahko zahteva, če je tak prenos tehnično mogoč. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je Urad za varstvo osebnih podatkov Slovaške s sedežem na naslovu Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovaška, če sumite, da se vaši osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavno zakonodajo.

V zvezi z zgoraj navedenimi pravicami nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte na solapoint@solapoint.si ali po pošti na sedež podjetja SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovaška.

7.6 Spremembe te Izjave o varstvu podatkov

Skrbnik spletne strani si pridržuje pravico spremeniti to izjavo o zasebnosti. Če administrator spremeni to izjavo o zasebnosti, bo on ali ona objavil spremenjeno verzijo s posodobljenim datumom verzije. Če imate vprašanja glede te izjave o zasebnosti, nas lahko kontaktirate preko solapoint@solapoint.si in v zadevo vključite besedilo »data protection statement« (izjava o varstvu podatkov).

8. Podatki o možnostih in pogojih razrešitve spora preko alternativnega sistema razreševanja sporov

Kupec kot potrošnik (ne podjetnik) ima pravico stopiti v stik s Prodajalcem z zahtevkom za odškodnino (po e-pošti na solapoint@solapoint.si), če ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo pritožbo ali če meni, da je Prodajalec kršil njegove pravice. V primeru, da Prodajalec na to zahtevo odgovori negativno ali se ne odzove v roku 30 dni od njene odpreme, ima potrošnik pravico vložiti predlog za sprožitev alternativnega reševanja sporov subjekta alternativnega reševanja sporov, v skladu z zakonom 391/2015 Zb. o alternativnem reševanju sporov in o spremembah nekaterih zakonov, ki so organ za alternativno reševanje sporov in pooblaščena pravna oseba, registrirana v skladu s 3. odst. 2 in § 5 odst. 2 zakona 391/2015 zb. Potrošnik lahko predloži predlog na način, določen v Členu § 12. Zakona 391/2015 zb. Potrošnik lahko vloži pritožbo preko platforme za alternativno reševanje sporov RSO, ki je na voljo preko spleta na naslovu www.ec.europa.eu. Alternativno reševanje sporov lahko uporabi samo potrošnik – fizična oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe ne deluje v okviru svojega podjetja, zaposlitve ali poklica in zadeva samo spor med potrošnikom in Prodajalcem, ki izhaja iz potrošniške pogodbe ali je povezan s potrošniško pogodbo. Alternativno reševanje sporov velja le za pogodbe sklenjene na daljavo. Alternativno reševanje sporov, ne velja za spore, kjer kvantitativna vrednost spora ni večja od 20 EUR. Seznam vseh organov za alternativno reševanje sporov je objavljen s strani Ministrstva za gospodarstvo na spletni strani www.economy.gov.sk.

9. Končne določbe

9.1

Storitve, ki jih nudimo na naši spletni strani niso neposredno namenjene za osebe mlajše od 18 let.

9.2

Prodajalec ima pravico hraniti in arhivirati medsebojno dokumentacijo in pogodbo v elektronski obliki skupaj z ustreznimi Splošnimi pogoji poslovanja za obdobje 5 let. Arhivirana pogodba Kupcu ni na voljo. Pogodba je sklenjena v angleškem jeziku. Kupec ima pravico reproducirati bistvene elemente pogodbe v elektronski obliki v skladu z zakonskimi predpisi. Pogodba se sklene za obdobje do poravnave pogodbenih obveznosti strank, oz. za obdobje do njene odpovedi v skladu s pogodbo, SPP in zakonskimi predpisi. Minimalno trajanje Kupčevih obveznosti iz pogodbe je določeno z zakonodajo Slovaške, SPP in pogodbo.

9.3

Za dostavo elektronskih sporočil, naslovljenih na Kupca, če Prodajalec ne prejme sporočila o napaki glede nemogoče dostave sporočila (elektronske pošte ali SMS sporočila) na navedeni elektronski naslov, oz. telefonsko številko Kupca (mobilni telefon), se to sporočilo (elektronska pošta ali SMS sporočilo) šteje za dostavljeno naslednji dan po pošiljanju, razen če obvezni zakonski predpisi določajo drugače. Za dostavo elektronskih sporočil, ki so namenjene Prodajalcu (elektronska pošta), se elektronski dokument razume kot nedostavljen, dokler Prodajalec Kupcu ne potrdi njegovega prejema z odgovorom preko elektronske pošte. Šteje se, da je pošiljka dostavljena, četudi naslovnik zavrne njen sprejem, ali tudi, če je naslovnik ne sprejme po svoji krivdi ali zaradi opustitve. V takem primeru se šteje kot dostavljeno po poteku dobe shranjevanja na pošti v dobi, ki je določena s strani pošiljatelja in vračilo pošiljke pošiljatelju, za katero mora pošiljatelj podati nepoškodovan dokaz. Obvestila, ki so dostavljena s strani kurirja – kurirske službe (DPD) bodo štete kot dostavljene ob trenutku prejema s strani Kupca. V primeru neuspele dostave s strani kurirske službe, se za trenutek dostave šteje tretji dan po prvem poskusu dostave, s tem, da je izvedba poskusa dostave dokazana z izjavo kurirja – kurirske službe. Prodajalec ima ekskluzivno pravico, da odloči na kak način in v katerih primerih bo komuniciral s Kupcem na ta način (SMS ali elektronska pošta, ali drug primeren način).

9.4

Če je dokazano, da katerekoli določbe SPP in/ali pogodbe niso veljavne ali učinkovite, taka neveljavnost ali neučinkovitost ne povzroča neveljavnosti ali neučinkovitosti drugih določb pogodbe/SPP. V takem primeru stranke nemudoma poskušajo zamenjati te neveljavne ali neučinkovite določbe z novimi, da ohranijo namen, ki ga je imela relevantna neveljavna ali neučinkovita določba, v času, ko je bila sprejeta oz. ob sklenitvi te pogodbe.

9.5

Pravna razmerja Slovaške republike veljajo za pravna razmerja med Prodajalcem in Kupcem v smislu teh splošnih pogojev v obsegu in na tak način, da Kupec (potrošnik) ni prikrajšan za pravico do zaščite, ki jo zagotavljajo obvezne norme države, v kateri je kraj njegovega običajnega prebivališča.

9.6

SPP so veljavni in zavezujoči od datuma objave na spletni strani Prodajalca in si jih je mogoče ogledati tudi na sedežu Prodajalca. Prodajalec si pridržuje pravico, da jih po lastni presoji prekliče, spremeni, modificira ali nadomesti z novimi, pod pogojem, da za sklenjene pogodbe velja SPP, veljaven v času sklenitve kupoprodajne pogodbe. S pošiljanjem naročila in strinjanjem z besedilom SPP na spletni strani www.solapoint.si na koncu postopka naročanja, Kupec potrjuje, da so mu bile posredovane informacije o pravici Kupca do odstopa od pogodbe v skladu s § 3, 1. odstavek, črka h) Zakona št. 102/2014 CFU in, da je prebral in se strinja s SPP, pritožbenim postopkom (Člen 5), in jih obravnava kot del pogodbenega razmerja.

SPP v tej različici so objavljeni in veljajo od 10. decembra 2020 in veljajo za naročila, dostavljena preko nakupovalnega portala po tem datumu.
Priloge

Navodilo o potrošnikovi pravici do odstopa od pogodbe / uveljavljanje pravice do odstopa (.pdf)
Obrazec za odstop od pogodbe (.pdf)
Obrazec za vračilo (.pdf)
Formular Menjavo Blaga (.pdf)